Historiek

 

            
  De Stichting   
         
  1981   Binnen de Jonge Economische Kamer groeit het idee een golfproject te starten. Een golfcommissie wordt opgericht.  
         
  1982   Contacten worden gelegd met Candries Sports Industries N.V. o.l.v. Ludo Candries. Zij stappen mee in het project.
De v.z.w. Brabantse Golf wordt boven de doopvont gehouden met Kris Rogiers als stichtend voorzitter.
 
         
  1983   Via Ludo Candries worden contacten gelegd met Joris Van Assche, toenmalig schepen van openbare werken te Hoeilaart.  
         
  1984   Dankzij Joris Van Assche komen de eerste contacten tot stand voor de huur van het domein Melsbroek.  
         
  1985   Het V.E.V.-comité Brussel gaat akkoord en een aantal V.E.V.-ers komen in de Raad van Bestuur.  
         
         
  De doelstelling: de eerste Vlaamse Golfclub te stichten rond Brussel  
         
  Het Domein  
         
  Het Domein Cleyn Hoff en de kasteelgebouwen, waarin het huidig clubhuis is gevestigd, kennen een lange geschiedenis tot de 18de eeuw?
Het originele kasteel stond ongeveer op het huidige middenplein.
Op het einde van de 2de wereldoorlog werd het door de Duitse bezetters bijna geheel verwoest en werd niet heropgebouwd.
De duiventorens aan de inkom zijn nog origineel. Ons huidig clubhuis bevindt zich in de vroegere bijgebouwen.
 
         
  Het Terrein  
         
  Aanvankelijk was er enkel een driving range en oefenholes, dan 9 holes en later varieert het terrein van een par 70 naar de huidige par 72.
Het terrein onderging een bijna onherkenbare metamorfose en groeide uit tot een uitdagende, technische baan.
 
         

 

Historiek van de Brabantse Golf

In augustus 1985 vestigde de Brabantse Golf zich in het domein “Cleyn Hoff” te Melsbroek met als doelstelling de eerste Vlaamse golfclub rond Brussel te worden.
Het idee een golfproject op te starten was vier jaar eerder ontstaan binnen de Jonge Economische Kamer van West-Brabant. Het was tijdens een brainstormsessie in het jaar 1981 dat onder impuls van Jeroen Burm, zoon van Jef Burm, een golfcommissie in het leven werd geroepen.

In 1982 werden contacten gelegd met de NV Candries Sport Industries, die het project in het licht van een mogelijke diversificatie wel zag zitten. De commissie besliste een golfclub in Brabant op te richten met als doelstelling “de democratisering van de golfsport en het behoud van het Vlaams karakter van de club en haar omgeving” waarbij “onder geen beding een beroep zou gedaan worden op overheidssubsidies”. De Vlerickschool voor Management werd opgedragen een marktstudie over Golf in Vlaanderen uit te voeren en ondertussen werd naarstig uitgekeken naar vestigingsplaatsen.

Op 29 april 1982 werd uiteindelijk de V.Z.W. Brabantse Golfvereniging opgericht met als stichtende leden Michaël Boone, Jeroen Burm, Julius Candries, Ludo Candries, Willy Kempeneer, Carl Lagrou, Rik Loeckx, Hugo Willems en stichtend voorzitter Kris Rogiers. In augustus 1982 trad de Brabantse Golf voor het eerst naar buiten en organiseerde een reeks golflessen.

Vanaf medio 1983 werd de vereniging bijgestaan door Generaal Jacques Temmerman, een prominent golfkenner, die onder andere de militaire golf in Duisburg mee had opgericht. Via Ludo Candries werd in het najaar ook Joris Van Assche, toenmalig Schepen van Openbare Werken in Hoeilaart, bij het project betrokken.

Dankzij Joris Van Assche kwamen in het begin van het jaar 1984 de eerste contacten met de familie Snoy tot stand. Daarbij werd er gestreefd naar een overeenkomst tussen beide partijen over de huur van het domein in Melsbroek. In de herfst van 1984 werd het VEV-Comité Brussel gevraagd het project mee te patroneren.

In mei 1985 meldde het VEV-Comité Brussel zijn akkoord en kwamen een aantal VEV-ers in de Raad van Beheer. De onderhandelingen met de familie Snoy vlotten dermate goed dat besloten werd de Rubico over te steken en aan de concrete realisatie van de doelstellingen te beginnen.

In augustus 1985 werd professor Albert Coppé bereid gevonden de moeilijke en ondankbare taak op zich te nemen het boegbeeld van onze jonge vereniging te zijn. Het grote avontuur kon nu écht beginnen.


Kennismaking met de Brabantse Golf

Golf spelen in de Brusselse Rand is makkelijker dan U denkt. Want de Brabantse Golf in Melsbroek ligt vlakbij de grote ring rond Brussel, de E19 autosnelweg en de luchthaven van Zaventem. U vindt er een complete infrastructuur: een 18-holes golfbaan, een practice bestaande uit een driving range, chipping green en putting green, en een clubhouse met bar, restaurant en verschillende vergader- en feestzalen in een prachtig kasteeldecor. Er bevinden zich twee terrassen, waarvan het achterste terras met zicht op de green van hole 18.


De geschiedenis van het domein “Cleyn Hoff” en de kasteelgebouwen die nu als clubhouse zijn ingericht, gaat terug tot in de 18de eeuw. Het kasteel had tal van roemrijke eigenaars en bewoners. De bekendste is zonder twijfel Johan de Locquenghien (1518-1574), die meerdere malen burgemeester van de stad Brussel was. De aanleg van het kanaal van Willebroek was aan zijn dynamische werkkracht te danken. Zijn standbeeld siert trouwens de kleine Zavel.

Op de trapgevel van de linkervleugel kunnen we nog de wapensteen van Thomas Bruce, graaf van Ailesbury, bewonderen. Hier lezen we de spreuk “Love and Faith” (Liefde en Trouw). Deze vleugel werd oorspronkelijk opgetrokken op het einde van de 17de eeuw. Thomas Bruce, een Jacobiets edelman, was gehuwd met Charlotte Jacqueline d’Argenteau, dochter van Louis-Conrad en van Marie-Gisberte de Locquenghien.

De 18 holes baan is gelegen tussen de autobaan Brussel-Antwerpen en de luchthaven van Zaventem. De eerste holes worden gedomineerd door uitdagende waterpartijen, de laatste liggen in een parklandschap.
We ontdekken er vele mooie plekjes met het Floordambos op de achtergrond.

Het kasteel is ook onder vele invalshoeken van op de golfbaan te observeren. De laatste 5 holes werden in de parkzone van het kasteel aangelegd. Hier genieten we van de vele prachtige volwassen bomen, die in alle seizoenen voor een heerlijke omkadering van de holes zorgen. Op hole 16 en 17 wordt zelfs doorheen een boomgaard gespeeld. Voor de green van hole 15 ligt een prachtige vijver waar het omliggende bos zich in spiegelt. Dit tweede gedeelte van de baan vergt heel wat precisie bij het spelen.

De Brabantse Golf is een Vlaamse club met internationaal karakter en, naar het oordeel van tal van bezoekers, een leuke golfbaan, maar dat wilt u toch zelf ontdekken?PARTNERSContact

Brabantse Golf
Steenwagenstraat 11
1820 Melsbroek

T: 02 751 82 05
F: 02 751 84 25
secretariaat@brabantsegolf.be