top of page
Zoeken

Hoe hervatten ...

Terwijl er een grote groep deskundigen dagelijks vergadert om de afbouw van de corona-maatregelen voor te bereiden, durf ik voorzichtig vooruitkijken. Ik ben geen specialist in epidemiologie en zelfs geen specialist in golf, maar ik heb een portie gezond verstand … en een rubriek op onze website waar ik mijn gedachten een beetje de vrije loop kan laten.


Wat we zeker niet moeten verwachten is dat er iemand de knop van ‘off’ naar ‘on’ gaat zetten, en dat we kunnen verder spelen zoals we abrubt geëindigd zijn begin maart. Ik begreep dat Oostenrijk reeds vorige week een versoepeling van de maatregelen aankondigde. Bij een eerste oppervlakkig googelen worden de golfclubs als geopend aangegeven. Maar als je dan naar de websites van de clubs gaat, dan blijkt dat ze nog gesloten zijn. Verschillende clubs melden dat ze vanaf 1 mei terug opengaan maar dat er strikte maatregelen in acht moeten worden genomen.


Ik durf hopen dat golfclubs ook bij ons in een eerste fase van versoepeling aan bod komen. Het terrein openstellen voor een oefenronde met zijn tweeën, met respecteren van de vrije starttijdentabel, moet zeker mogelijk zijn. En dit met respect voor de allesoverheersende regel van ‘afstand houden’. Misschien gaat dit inhouden dat we in de wagen moeten wachten tot onze starttijd aan de beurt is, want vroeger of later starten zal zeker niet kunnen. Als de overheid aarzelt, heeft dit wellicht te maken met de drukte, die kan ontstaan op de parking en na afloop van de partijen. We zullen dus grote discipline moeten aan de dag leggen om voor en na de oefenronde de nodige afstand te blijven bewaren.


Misschien moeten we als club wel een dagbezetting van marshalls voorzien, die meer oog zullen moeten hebben voor parking en omgeving clubhuis, dan voor het terrein. Misschien moeten we de marshalls volmachten geven. Dit om leden, die het eigen belang laten primeren op gezondheid en op het belang van anderen, van de club en van de golfsport, na een verwittiging, tijdelijk uit te sluiten van het terrein.


Gezellig een glaasje drinken zal helaas nog niet aan de orde zijn. Wedstrijden en prijsuitreikingen evenmin. Een wedstrijdvorm zal enkel kunnen als we in flights van 2 spelen en wanneer iedere speler na de partij de eigen scores “voor waar en geldig” via zijn smartphone kan inbrengen in het systeem.


Het openen van puttinggreen en chippinggreen lijkt problematisch, tenzij we allen zeer verantwoord afstand bewaren. Op de drivingrange lijkt mij de afstand tussen de matten voldoende. Alleen komen we daar dan wel met misschien 10 leden dicht in mekaars buurt. Ik vrees dat de overheid dit als een risicosituatie blijft zien. De lessen bij een pro daarentegen lijken mij beter gecontroleerd te kunnen verlopen en zouden moeten kunnen.


Het blijft dus ongeduldig en smachtend uitkijken naar de verlossende berichten van de club op onze website. Eén ding moet daarbij zeer duidelijk zijn: het betreden van ons terrein, houdt automatisch in dat we als lid de opgelegde crisis-instructies onvoorwaardelijk opvolgen.


67 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

SNOEIEN

11.55 P.M.

FEEK GOLF

bottom of page