top of page
Zoeken

SNOEIEN

Degenen, die ook in deze winterse dagen regelmatig op ons terrein een rondje lopen, hebben het zeker opgemerkt: er is flink GESNOEID. Op vraag van Philippe, hebben Soon en ik de begroeiing op onze baan grondig bekeken vanuit sportief standpunt. D.w.z. om goede slagen – zeker voor onze betere spelers – mogelijk te maken en de kans op een succesvolle volgende slag te behouden.


Er zal niemand zijn, die vraagt om alle bomen van ons terrein te verwijderen, de bunkers allemaal dicht te gooien, de gaten viermaal groter te maken en alle buitengrenzen van de baan met hoge netten af te bakenen om op deze manier aan een goede score te komen.


Maar neem nu de afslag van hole 15 van wit. Als de ‘tunnel’ tussen de bomen links en rechts te smal wordt dan kunnen de betere golfers nog met moeite en slechts met veel geluk een draw in hun slag verwerken, zoals goede spelers behoren te kunnen en doen. Vanuit dat standpunt is er deze winter een flinke aanpassing van het hoge groen op de baan gebeurd. Blijkbaar tot grote tevredenheid van de velen, waarmee ik een rondje mocht lopen.


Dit seizoen is er nog meer SNOEI-werk gebeurd, met name in onze wedstrijdkalender. Slechts enkele competities konden worden afgewerkt. Na een eerste periode van enkele weken volledige golf-inactiviteit, hebben we via het afgedwongen ‘Parc & Play’-protocol toch van onze favoriete hobby op het terrein in vele oefenrondjes kunnen genieten. Als buitensport die in kleine groepjes wordt beoefend, was golf een gelukkige uitzondering tegenover andere sporten.


Zelf durf ik amper melden aan mijn kleinzonen dat ik weer eens een rondje golf heb gespeeld. De ene moet noodgedwongen zijn ambities bij de U16 in het basketbal opbergen en zijn jongere broer moet een saai individueel oefenprogramma afwerken ipv zijn favoriete voetbaltraining in groep.


Begrijpelijk dat we op de Brabantse dit jaar vele nieuwe gezichten mochten verwelkomen. Het succes van de golfsport werd zelfs een item in het TV-nieuws. Dat Golf Vlaanderen en wellicht ook de federatie geweldig hun best gedaan hebben om de specifieke aspecten van onze sport te benadrukken en zo vermeden hebben dat we gelijkgesteld werden met de andere sporten, zal ons dit keer gunstig moeten stemmen als we gevraagd worden om bovenop ons lidgeld ook een bijdrage voor de overkoepelende organisaties te betalen.


Onze club heeft dit jaar ook moeten SNOEIEN in de uitgaven. Gewoon omdat inkomsten uit de verhuur van de zalen en bijdrages van greenfee-spelers volledig zijn weggevallen. Ik ben het bestuur dankbaar dat de algemene kapitein en de kapiteins van de ladies en van de senioren als vertegenwoordigers van de leden op de raad van bestuur mee de vinger aan de pols mogen houden om samen voor een goede toekomst van de club te zorgen. Ik leerde er dat de financiën van onze club als een goede huisvader worden beheerd. Om maar eens een begrip uit het burgerlijk recht te gebruiken. Tenminste zoals ikzelf het 50 jaar geleden gedoceerd heb gekregen.


2020 was ook het jaar dat er vele handicaps werden op-GESNOEID naar een meer realistische WHS-berekenmethode. Het is voor ons allen uitkijken hoe onze handicap zich dynamisch zal gedragen in de competities, die er hopelijk spoedig zullen aankomen.


De dagen beginnen reeds – zij het met mondjesmaat – te lengen, maar…hunker-hunker…naar eind maart. Onze voorzitter zal binnenkort precies aangeven hoeveel dagen dit nog zullen zijn, al zal ook hij nog in de voorwaardelijke wijze zijn zinnen moeten formuleren.


Met deze bijdrage ga ik mijn dagboek hier afsluiten. Ik had het wat anders in gedachten met anecdotes en verslagen van de vele wekelijkse wedstrijden. Het zijn vooral wat persoonlijke bespiegelingen geworden.


Het is traditie dat we deze tijd van het jaar mekaar “vooral een goede gezondheid” toewensen. In het verleden zat daarin vervat dat we hierbij op wat geluk rekenden. Dit jaar is het anders: we kunnen hier zelf actief iets aan doen ! Zoals we trouwens het ganse jaar op de club reeds hebben gedaan. Blijf dus goed zorgen voor jezelf en voor ons allen, zodat 2021 opnieuw een leuk competitiejaar kan worden voor alle leden van de Brabantse Golf.


En tot slot: the new Captain is coming:…Soon!124 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

11.55 P.M.

FEEK GOLF

T.I.F.

bottom of page